Notice: Undefined index: draft_mode in /public_html/alkoholeswiata/wp-content/plugins/microthemer/tvr-microthemer.php on line 9570

Notice: Undefined index: minify_css in /public_html/alkoholeswiata/wp-content/plugins/microthemer/tvr-microthemer.php on line 9572
Polityka Prywatności i Wykorzystywania Plików Cookies | Alkohole Świata

Polityka Prywatności i Wykorzystywania Plików Cookies

*** Pliki Cookies ***

 • 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 • 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  • 1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  • 2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  • 3. tworzenia statystyk,
  • 4. utrzymania sesji Użytkownika,
  • 5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 • 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 • 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 • 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 • 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 • 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 • 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 • 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

*** Ochrona prywatności i danych osobowych ***

W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych,obowiązującą od 25 mają 2018 r.,PHU JANVIN JANOWICZ SP J. Informuje że:

1  Administratorem państwa danych osobowych jest PHU JANVIN JANOWICZ SP J.
NIP: 542 – 26- 83 – 432,zwany dalej PHU JANVIN JANOWICZ SP J.

2. Dane osobowe,o których mowa w ust.1 powyżej,przetwarzane będą w celu:

a) niezbędnym do realizacji porozumienia, zgodnie z art.6 ust 1 lit.b .Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”:

b) wypełnienia obowiązków podatkowo – rozliczeniowych, zgodnie z art.6 ust. 1 lit.c RODO;

c) archiwalnym ( dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby PHU JANVIN JANOWICZ SP J. Wykazania faktów zgodnie z art.6 ust.1 lit. f RODO;

d) ewentualnego ustalenia ,dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu PHU JANVIN JANOWICZ SP J.,zgodnie z art.6 ust.1 f RODO;

e) oferowania produktów i usług PHU JANVIN JANOWICZ SP J. Bezpośrednio tj.marketingu bezpośredniego (przy użyciu telefonów,tabletów,komputerów,e-maili,komunikatorów,serwisów społecznościowych etc.)

f) informacyjnym,marketingowych,przedstawiania ofert handlowych ,prowadzenia działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości.

3. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów określonych w ust.2 powyżej,tj.do realizacji przedmiotu Porozumienia.Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

4.Osoby ,których dane dotyczą ,posiadają prawo do:

a) żądania od PHU JANVIN JANOWICZ SP J. Dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ,gdy uznają,że przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże,jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i realizacji porozumienia.

a) Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuję dane w zakresie: nazwa klienta ,obejmująca imię i nazwisko,adres e-mail,telefon do kontaktu.

b) Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji o którym mowa w art.22 ust.1 i 4 RODO

Z wyrazami szacunku
PHU JANVIN JANOWICZ SP J.

Dziękujemy za wizytę!

Jeżeli chcesz podzielić się informacjami o naszej stronie ze znajomymi - kliknij :)

Shares